Granty

Zadania edukacyjne DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (Granty)

KOMUNIKAT

W roku szkolnym 2015/2016 ŁCDNiKP będzie realizowało, w ramach zadań DOSKONALENIE NAUCZYCIELI („GRANTY”) zleconych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty następujące formy:

Lp.

Numer zadania

Temat

Koordynator

Link

Termin zgłoszeń

1.

1

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia

(rady pedagogiczne 2 x 4 godz. dla każdej szkoły)

Andrzej Melson

melson@wp.pl

42 678-33-78
rady pedagogiczne szkół ponadgimna-zjalnych z Łodzi30.09.15

2.

4

 

Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, a rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów.

(20 godz. kurs doskonalący)

Maciej Matczak

matczak@toya.net.pl

42 678-33-78
nauczyciele wszystkich typów szkół            
i placówek z Łodzi

30.09.15

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w formach doskonalenia.
Prosimy o nadsyłanie Kart zgłoszeń (w załączeniu) podpisanych przez dyrektorów szkół.

 

                                                                         KOORDYNATORZY

                                                                                  GRANTÓW

 

Karta zgłoszenia:

Karta_zgłoszenia.pdf

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.