XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Aktualności

 

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 i  XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i  międzynarodowym.

Termin: 8 czerwca 2017 roku, początek o godzinie 11.00.

Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego), Łódź, ul. Ogrodowa 15.

Patroni honorowi:

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego (SDiNCKP).

Opieka medialna:

Radio Łódź, TVP Łódź, TV TOYA, czasopisma: Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji, Dziennik Łódzki.

Cele:

  • Upowszechnienie na forum łódzkim i regionalnym osiągnięć innowacyjnych firm, instytucji, pracodawców, liderów edukacji, szkół, twórczych nauczycieli, uczniów;
  • Rozbudzenie zainteresowania problematyką kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym edukacją zawodową;
  • Pokazanie potencjału rozwojowego, w tym intelektualnego środowiska oświatowego, a także sposobów radzenia sobie z jego problemami i wyzwaniami;
  • Zapoznanie uczestników spotkania z wytworzonymi innowacjami, nadanie tytułów i certyfikatów, wręczenie nagrody - statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.