Wakacyjne szkolenia

Aktualności

Kurs Prezi informacja

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych organizuje podczas wakacji w terminie 24, 25, 27, 28 lipca 2017r. kurs informatyczny

„Prezi – nowy wymiar prezentacji”.

Jest on skierowany do wszystkich nauczycieli, którzy nie tylko tworzą i wykorzystują prezentację do wizualizacji treści kształcenia, ale do tych, którzy aktywizując uczniów wspierają ich w wykonywaniu projektów zespołowych. Prezi jest programem ogólnodostępnym w sieci, nieodpłatnym dla edukacji. Umożliwia on zdalną pracę nad wspólną prezentacją. Program nie tylko znakomicie aktywizuje uczniów w klasie, ale i w wirtualnej przestrzeni.  Efektem prac może być dostępna w zasobach sieci Internet ciekawa prezentacja, udostępniana przez autorów w wybranych serwisach internetowych, na przykład na szkolnej stronie www. Oprogramowanie nie wymaga instalacji na lokalnych komputerach, konieczny jest jedynie dostęp do sieci Internet.

Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze aspekty przygotowania materiałów graficznych przed umieszczeniem ich w prezentacji.

Koszt kursu wynosi 72 zł.

Będzie odbywał się w godzinach od 9.00 do 14.30 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o zarejestrowanie się na stronie REJESTRACJA w terminie do 20 lipca.