Praca z uczniem i jego rodziną w sytuacji kryzysowej

Nr szybkiej informacji: 
290
Adresat: 
dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
Informacja o wydarzeniu: 

WARSZTATY METODYCZNE

 

Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół  i placówek na warsztaty metodyczne Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej.

 

Tematyka zajęć:

-          Kryzys - istota, charakterystyka, przyczyny

-          Skutki kryzysu dla systemu rodzinnego

-          Wpływ kryzysu w rodzinie na funkcjonowanie dziecka w roli ucznia

-          Podstawy skutecznej interwencji kryzysowej

-          Strategie działania w sytuacji pracy z rodziną w kryzysie

 

Warsztaty odbędą się 1.03.2014 r. (sobota), godz. 9.00 – 15.00, w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 310.

W spotkaniu, jako ekspert, weźmie udział p. Joanna Sass – psycholog i psychoterapeuta.

 

Kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie ŁCDNiKP (www.wckp.lodz.pl - zakładka: Granty, konkursy i inne), należy przesłać faksem (42 678-07-98) do 25 lutego 2014 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie umieszczona 26.02.2014 r. na stronie Pracowni Wychowania i Profilaktyki ŁCDNiKP (www.pwip.wckp.lodz.pl).

 

Opracowały:

Jolanta Trawczyńska - Markiewicz,  Elżbieta Leśniowska

Doradcy metodyczni ds. wychowania i profilaktyki

Organizator: 
Jolanta Trawczyńska - Markiewicz, Elżbieta Leśniowska