IX TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

Nr szybkiej informacji: 
294
Adresat: 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego
Informacja o wydarzeniu: 

IX TURNIEJ  WIEDZY  EKONOMICZNEJ

„Polski Przedsiębiorca w obliczu przystąpienia do strefy euro”

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza  uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa  łódzkiego do udziału  w dziewiątej    edycji  Turnieju  Wiedzy  Ekonomicznej, tematem wiodącym w bieżącym roku szkolnym jest: Polski Przedsiębiorca  w obliczu przystąpienia do strefy euro.

   Zachęcamy Szanownych Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do wykorzystania w procesie dydaktycznym tego konkursu, jako  szczególnej formy inspirowania uczniów do kształtowania umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Uczniów zachęcamy do zainteresowania się turniejem jako drogą poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji przystąpienia do strefy euro.

Eliminacje na I i II etapie przeprowadzi KOMISJA  KONKURSOWA  w dniu  2.04.2014 r.  (środa) rozpoczęcie: godz 1000.  

Do udziału w turnieju przystąpią trzyosobowe drużyny uczniów. Eliminacje na I etapie trwać będą 1,5 godz., w tym czasie trzyosobowe drużyny będą rozwiązywać pisemny sprawdzian. Drużyny, które zostaną zakwalifikowane do II etapu będą losować zestawy pytań i udzielać ustnych odpowiedzi.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej  www.wckp.lodz.pl  w części poświęconej konkursom.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w IX Turnieju  Wiedzy  Ekonomicznej należy przesłać zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu do dnia 24 lutego 2014 r., na adres e‑mail: kkielan@wckp.lodz.pl, pocztą, faksem (0-42 678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 p.105.

 

Opracował(a):

Krystyna Kielan

Organizator: 
Krystyna Kielan