Edukacja polonistyczna w reformującej się szkole ponadgimnazjalnej

Konferencja/ nauczyciele języka polskiego – szkoły ponadgimnazjalne

Nauczyciele zapoznają się ze najnowszymi zmianami w prawie oświatowym, z ofertą doradztwa i doskonalenia na rok szkolny 2017/18, otrzymają informacje na temat olimpiad i konkursów, poznają metody służące skutecznemu przygotowaniu uczniów do egzaminu zewnętrznego

Czytaj więcej...