Dokąd umysł dotrzeć potrafi…

Aktualności

Konferencja Odyseja Umysłów.

…wykorzystując swój twórczy potencjał? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Odyseja Umysłu – program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.
Celem Odysei Umysłu jest inspirowanie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy.
Aby przybliżyć środowisku pedagogicznemu Odyseję Umysłu i jej edukacyjne założenia, Odyseja Umysłu w Polsce​, Zespół Szkół Społecznych STO w Łodzi - Czerwona 8​ oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego​ organizują konferencję „O marzeniu, myśleniu i tworzeniu czyli wychowaniu do twórczości”. Zapraszamy na nią nauczycieli i dyrektorów szkół 21 września w godz. 12 – 16 do siedziby ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29. Prelegentami będą: Magdalena Datta​ („O marzeniu czyli jak uczynić szkołę miejscem, które wyzwala kreatywność”), dr Witold Kołodziejczyk​ („O potrzebie myślenia czyli w poszukiwaniu pedagogicznych inspiracji”) i Dominik Goss​ („O pożytkach tworzenia, które staje się sposobem na życie i zapewnia zawodowy sukces”). Konferencje zakończą koordynowane przez Wojciecha Radziwiłowicza warsztaty pod hasłem „Wyrusz z nami w podróż, jaką jest edukacja!”, które w podziale na cztery grupy przeprowadzą trenerzy Odysei Umysłu.
„Odyseja Umysłu oparta jest na przekonaniu, że twórczego myślenia można się nauczyć”. Spróbujemy?
Zapraszamy do rejestracji:
http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48168