Sprawdziany na smartfony

Nr szybkiej informacji: 
96
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Jak je samodzielnie tworzyć? Umożliwia to program Quizizz, który działa w chmurze cyfrowej. Uczestnicy poznają zasady korzystania z niego, na przykładach… A następnie każdy stworzy własny przykładowy sprawdzian, składający się z serii pytań wraz z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna i samodzielnie przetestuje go na swoim smartfonie.

Warsztaty zaplanowane są na 17 listopada w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29, w sali 306 na godzinę 15.00 (czas trwania 4 godziny dydaktyczne)

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać na naszej stronie internetowej www.wckp.lodz.pl w zakładce: „Rejestracja elektroniczna”.

Uczestnicy po zakończeniu warsztatów otrzymają zaświadczenia.

Opracowała: Anna Gnatkowska

- nauczyciel konsultant ŁCDNiKP

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim.

Organizator: 
Anna Gnatkowska