Nauczyciel do zadań specjalnych

Nr szybkiej informacji: 
84
Adresat: 
Nauczyciele różnych typów szkół, przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 

Nauczyciel do zadań specjalnych

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na warsztaty
Narysuj wiedzę - aktywizujące metody graficznego zapisu treści w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 


Podczas spotkania uczestnicy m.in.:

  • wzbogacą wiedzę na temat metod graficznego zapisu
  • uzyskają wskazówki przydatne w planowaniu i organizowaniu zajęć
    z zastosowaniem metod aktywnych w pracy z uczniami ze SPE
  • zaprezentują własne doświadczenia związane z wykorzystaniem efektywnych metod i technik pracy dydaktycznej

Spotkanie odbędzie się  30 stycznia  2017 r. w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 201 w godzinach 15.30 – 18.30.

 

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie Karty zgłoszenia do 29 stycznia 2017r. faxem lub pocztą na adres ŁCDNiKP lub doręczenie osobiście do sekretariatu (pokój 209).

 

opracowała
Katarzyna Pęczek

Organizator: 
Katarzyna Pęczek