Aktualny stan kontroli zarządczej w przedszkolu/placówce oświatowej oraz zmiany w statucie

Nr szybkiej informacji: 
218
Adresat: 
Dyrektorzy przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 

SZANOWNI  PAŃSTWO  DYREKTORZY  PRZEDSZKOLI,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie na temat:

 

Aktualny stan kontroli zarządczej w przedszkolu/placówce oświatowej oraz zmiany w statucie

 

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • wymienią się doświadczeniami związanymi z korzyściami i trudnościami płynącymi
    z funkcjonowania kontroli zarządczej w swoim przedszkolu
  • poszerzą wiedzę dotyczącą systemu kontroli zarządczej w świetle aktualnych aktów prawa oświatowego
  • omówią znaczenie planowania osiągnięć i mierzenia zaplanowanych efektów
  • poznają zalety dokonywania samooceny kontroli zarządczej
  • będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nt. odpowiedzialności za stan kontroli zarządczej
  • poznają wpływ nowych uregulowań prawnych statucie przedszkola

 

Spotkanie poprowadzą PP. Ewa Derecka (doradca metodyczny w ŁCDNiKP)  i Zofia Kordala (nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP).

Spotkanie odbędzie się  19 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 202 przy ul. Sędziowskiej 8/10 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) lub przesłanie do 16 czerwca 2017 r. faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP albo doręczenie osobiście do sekretariatu (p.209)  Karty zgłoszenia.

 

 

 

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska