XVIII KONKURS „Województwo w sercu Polski”

Nr szybkiej informacji: 
128
Adresat: 
Nauczyciel
Informacja o wydarzeniu: 

 Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu Uniwersytetu  Łódzkiego „Włóczykije” przy współpracy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na

XVIII Konkurs Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim Województwo w sercu Polski.

            Eliminacje odbędą się 2 marca 2017 o godzinie 12.00 w Collegium Geographicum UŁ przy ul. Kopcińskiego 31. Zainteresowane szkoły mogą wytypować maksymalnie trzech reprezentantów. Zgłoszenia udziału w Konkursie prosimy przesyłać do 28 lutego 2017 na adres mailowy: skngtulwloczykije@gmail.com, lub pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, koniecznie z dopiskiem Konkurs. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i klasę każdego ucznia, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę i dane szkoły. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń faksem!

W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania prosimy kierować drogą elektroniczną, lub telefoniczną na podany powyżej numer. Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu (finałowego) Konkursu zostanie przekazany do informacji w dniu eliminacji, tj. 2 marca 2017.

        Organizatorzy zapewniają ogromną dawkę wiedzy oraz nagrody dla zwycięzców!

        Zgłoszenie szkół do konkursu do 28.02.2017 roku

        Eliminacje na I etapie –  2.03.2017 roku

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się:  skngtulwloczykije@gmail.com

opracowała:

Małgorzata Bartosiak

doradca zawodowy ŁCDNiKP 

Organizator: 
Małgorzata Bartosiak