Spotkanie Zespołu Metodycznego Nauczycieli Wychowania Fizycznego Stażystów I Kontraktowych

Nr szybkiej informacji: 
124
Adresat: 
nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH


 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, którzy chcą dołączyć do  Zespołu metodycznego nauczycieli wychowania fizycznego z krótkim stażem. Spotkania zespołu ukierunkowane będą na rozwijanie umiejętności zawodowych. Udział
w spotkaniach  Zespołu będzie sprzyjał doskonaleniu umiejętności planowania procesu kształcenia w zakresie wychowania fizycznego, projektowania własnego rozwoju zawodowego oraz rozwiązywania bieżących problemów i trudności związanych z nowymi zadaniami.

Szczegółowa tematyka spotkań:

  • budowa lekcji wychowania fizycznego,
  • metody i formy pracy a efektywność procesu kształcenia,
  • zasady omawiania lekcji,
  • bezpieczeństwo podczas zajęć,
  • udzielanie informacji zwrotnej,
  • uregulowania prawne dotyczące organizacji procesu kształcenia.

Nauczyciele będą również prowadzić lekcje w obecności członków zespołu oraz brać udział
w obserwacji i omówieniu zajęć.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 65
ul. Pojezierska 10, w godz. 14.45 - 17.00. 
Termin kolejnego spotkania ustalony zostanie podczas spotkania.

Zainteresowani udziałem w pracach Zespołu proszeni są o przesłanie Karty zgłoszenia na adres ŁCDNiKP do dn. 1.01.2017 r. lub zgłoszenie na adres e-mail sprawkae@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Ewa Sprawka

doradca metodyczny

Organizator: 
Ewa Sprawka doradca metodyczny