Kurs języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Nr szybkiej informacji: 
123
Adresat: 
dyrektorzy i wicedyrektorzy łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Informacja o wydarzeniu: 

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów i wicedyrektorów łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Harmonogram kursów: luty – czerwiec 2017.

Terminarz pierwszych spotkań w ramach kolejnego semestru:

 

L.p.

Poziom

Ilość godzin

Koszt
(1 semestr)

Planowany termin i miejsce pierwszego spotkania

Dzień tygodnia

1.

 

 

 

 

 

2.

B1
(I sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

20.02.2017 godz. 16.00-19.15

poniedziałek

3.

A1
(I sem.)*

60
(15 x 4 godz)

500 zł

31.01.2017 godz. 17.00-20.15

wtorek

4.

A2
(III sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

15.02.2017 godz. 16.00-19.15

środa

5.

A2
(I sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

16.02.2017 godz. 17.00-20.15

czwartek

6.

A2
(II sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

24.02.2017 godz. 15.00-18.15

piątek

7.

B2
(II sem.

60
(15 x 4 godz)

500 zł

25.02.2017 godz. 09.00-12.15

sobota

7.

B1
(II sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

25.02.2017 godz. 12.30-15.45

sobota

* nowa grupa dla początkujących

Warunkiem realizacji usługi jest udział minimum 12 osób.

Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy proszeni są o wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego w pokoju 208 i w  sekretariacie ŁCDNiKP (pokój 209), nie dotyczy to osób rozpoczynających naukę
we wtorkowej grupie A1 (I semestr)

 

Podaną kwotę należy wpłacić na konto 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, po uprzednim zarejestrowaniu się elektronicznie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia lub przesłaniu faxem Karty Zgłoszenia Indywidualnego http://www.wckp.lodz.pl/content/karty-zgloszen  (do końca stycznia 2017 r.) na adres ŁCDNiKP.

 

Szczegółowych informacji udziela: Zofia Kordala tel. 42 6783378 w. 208; zofiakordala@gmail.com

Organizator: 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego